Z  v a m i  ž e  v e č  k o t  3 0  l e t

Elektro Turnšek instalacije, Mariborska 86, 3000 Celje

WWW Tel: +386 (0)3 42 88 000
Fax: +386 (0)3 42 88 125
E-naslov: instalacije@turnsek.net
Spletna stran: Elektro instalacije

Podjetje ElektroTurnšek instalacije d.o.o. je nastalo iz podjetja Janko Turnšek s.p. katero je začelo s poslovanjem leta 1978 in je registrirano za:

- za projektiranje, izdelavo elektroinstalacij jakega in šibkega toka, strelovodnih naprav,
- meritev zaščite pred električnim udarom,
- meritev šibkotočnih inštalacij
- in meritev strelovodov,
- prodajo svetil,
- EIB instalacije,
- sončne elektrane.

Sedež podjetja se nahaja na Mariborski 86 v Celju, kjer imamo svoje poslovne in skladiščne prostore.

Glavna dejavnost podjetja so izvedba elektroinstalacij.

Za potrebe izvedb elektroinstalacij je podjetje v celoti tehnično in kadrovsko opremljeno za izvedbo vseh večjih del.


© 2017 Elektro Turnšek. Vse pravice pridržane.